Bier met passie

Welkom in Cafe Den 104

Marc SWINKELS & Anita HOREMANS

Herbergier             Herbergierster

Cafe Den 104 is gelegen langs de voormalige spoorlijn 29 en was de spoorlijn die van Aarschot over Herentals, Turnhout en Baarle naar Tilburg liep, maar waarvan alleen het gedeelte Herentals-Turnhout nog in gebruik is. Het traject Aarschot-Herentals en het traject Turnhout-Tilburg zijn beide afgebroken en omgevormd tot fietspad. Het traject tussen Aarschot en Herentals is omgevormd naar een fietspad, de Kempen-Hagelandroute. In de jaren tachtig werd een fietsbedding in asfalt over de spoorbedding gegoten die momenteel een zeer waardevolle verbinding vormt voor zowel woon- en werkverkeer, schoolgaande kinderen, als voor recreanten die van de Kempen tot het Hageland en vice versa willen fietsen. Maar ook voor heel wat diersoorten is deze fietsweg met haar bermen een belangrijke verbindingsweg.

Toekomstgericht wordt het fietspad omgevormd tot een echte fietsostrade, nl F106. De fietsostrade zal verbreed worden tot 4 meter en de fietsers zullen eveneens voorrang krijgen op kruispunten waar mogelijk.